Dessa bilder är från 2007 till dags datum.

Stockholm Waterfront byggdes under åren 2008-2010.

Gasklockan revs 2017?

Norra Tornen hade byggstart årsskiftet 2016/2017.
Första inflyttning 2018. Det västra tornet påbörjades senare.

Gamla Hotell Continental vid Klarabergsviadukten revs 2013.
Inflyttning i den nya fastigheten skedde i april 2016.

Storkyrkans fasad fick ny färg under 2022.